Dokedy: 28. apríl 2017
Kde: Bratislava
Kedy: v závislosti od pozície

V občianskom združení Odyseus, ktorého poslaním je podieľať sa na zachovávaní ľudských práv a skvalitňovaní života ohrozených komunít, sú momentálne voľné niektoré pracovné pozície.

Koordinátorka/or programu Sociálna asistencia:

Náplň práce:

  • aktívne rozvíjanie, udržiavanie a smerovanie programu v súlade s jeho strategickým plánom
  • projektový fundraising
  • vyhľadávanie a udržiavanie kontaktu s dôležitými inštitúciami
  • terénna sociálna práca
  • a iné

Ide o kontrakt na 178 hodín mesačne s flexibilným pracovným časom.

Všetky ostatné informácie o ponuke sú tu.

Office asistentka/asistent:

Náplň práce:

  • starostlivosť o sklad zdravotníckeho materiálu, vrátane nákupov
  • starostlivosť o služobné autá do terénu
  • administratívna podpora pre riaditeľku a finančnú manažérku
  • a iné

Ide o kontrakt na 80 hodín mesačne s flexibilným pracovným časom.

Ďalšie podrobnosti o ponuke sú tu.

Svoj životopis a motivačný list posielaj na odyseus@ozodyseus.sk a to najneskôr do 28. apríla 2017.

Zdroj: O.z. Odyseus