Kde: Bratislava
Kedy: v závislosti od pozície
Dokedy: 05.06.2016

V súkromnej základnej škole Felix, prevádzkovanej o.z. Felix, nachádzajúcej sa v Bratislave, potrebujú rozšíriť svoj tím o viacerých členov.

Ide o nasledovné pracovné pozície :

  • stážista– pracovný pomer je na 2-6 hodín týždenne, pozícia je vhodná pre budúcich učiteľov alebo vychovávateľov, v pracovnom zaradení ako druhý učiteľ na vyučovaní, pomocný vychovávateľ v školskom klube, vedúci záujmového krúžku
  • učiteľ 1.stupňa ZŠ– pracovný pomer na plný pracovný úväzok, uchádzač by mal mať rád výzvy a byť otvorený inovatívnym metódam vyučovania, mal by sa stotožňovať s poslaním a princípmi školy
  • vychovávateľ 1.stupňa ZŠ– pracovný pomer je na čiastočný úväzok, respektíve formou dohody o brigádnickej práci študentov s výhľadom zamestnania na plný úväzok

V prípade záujmu píš najneskôr do 5.júna 2016 na info@skolafelix.sk.

Podrobnejšie informácie o ponúkaných pozíciách si prečítaj  v tomto odkaze.