Uzávierka: 06.06.2016
Maximálna výška grantu: 2000 eur

Nadácia Poštovej Banky spustila druhé kolo grantového programu pre verejnosť a podporí najlepšie trojgeneračné projekty.

Grantový program je určený deťom, mladým ľuďom a aktívnym seniorom. Je zameraný na podporu dobrovoľníckych aktivít, na realizácii ktorých sa budú podieľať všetky tri generácie.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

  • aktívni občania a iniciatívy
  • verejnoprospešné organizácie
  • školy
  • zariadenia pre seniorov
  • samosprávy

Nápady môžeš zasielať prostredníctvom online formuláru najneskôr do 6. 6. 2016.

Info o grantovom programe čítaj v tomto odkaze.