V rámci programu „Seniori v našom meste“ spoločnosť CBA Slovakia, s.r.o. v spolupráci s Centrom pre filantropiu podporí celkovou sumou 5 500 € projekty, ktorých realizácia prispeje k zvýšeniu kvality života seniorov v Lučenci a umožní im tráviť voľný čas aktívne a zmysluplne.

V programe budú podporené predovšetkým projekty zamerané na realizáciu voľnočasových, vzdelávacích, sebarealizačných a integračných aktivít seniorov, ako aj aktivít podporujúcich solidaritu medzi generáciami.

O podporu sa môžu uchádzať mimovládne organizácie, zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť, kultúrne a vzdelávacie inštitúcie či  školy pôsobiace v Lučenci. Viac informácii tu.