UN Democracy Fund udeľuje finančnú podporu občianskym združeniam a mimovládnym organizáciám zameraným na podporu demokracie, nezávislým a ústavným orgánom, globálnym a regionálnym medzivládnym orgánom.

Grant je zameraný na Afriku, Áziu, Východnú Európu a Latinskú Ameriku, kde podporí projekty posilňujúce hlas občianskej spoločnosti, ľudské práva a účasť všetkých vekových skupín na demokratickom procese.

Všetky potrebné informácie pre žiadateľov sú na un.org/democracyfund.