Nadácia otvorenej spoločnosti prichádza s grantovou výzvou na podporu nápadov na zlepšovanie života na lokálnej úrovni. Výzva je určená menším lokálnym iniciatívam s priamym dopadom na miestne komunity.

Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu v štyroch prioritných oblastiach: Demokracia, dobrá a transparentná správa vecí verejných; Rodová rovnosť a boj proti rodovo podmienenému násiliu; Boj proti diskriminácii, rasizmu a xenofóbii; Ľudské práva vrátane práv menšín.

Povinná miera spolufinancovania na projekte je 10%. V rámci výzvy je možné sa uchádzať o grant v maximálnej výške 15 000 eur, ale aj o tzv. malé granty v rozsahu 3 000 až 5 000 eur.

Viac o grante na fondpremvo.osf.sk.