Neziskovým organizáciám, ktoré majú záujem bojovať proti týraniu v zdravotníctve, je určená grantová podpora Open Society Foundation. Pri boji proti porušovaniu ľudských práv v oblasti zdravia by mali neziskovky využiť jeden či viac mechanizmov popísaných v manuáli nadácie. Viac o možnosti grantovej podpory tu.