Súkromná americká nadácia The Tiet Foundation prostredníctvom svojho grantového programu podporí organizácie z celého sveta, ktorých aktivity sú zamerané na problematiku ľudských práv.

Oblasti, na ktoré sústreďujú svoju prácu, môžu byť: spoločenské a ekonomické nerovnosti, marginalizované skupiny (ženy, starší dospelí, ľudia s postihnutím, LGBTQI, atď.) a pod.

O grant sa môže uchádzať akákoľvek nezisková organizácia, ktorá spĺňa kritériá uvedené vyššie. Žiadosť je potrebné vyplniť do 31. marca 2015.

Viac info na titefoundation.org.