European Youth Foundation poskytne granty medzinárodne, národne, regionálne aj lokálne pôsobiacim mládežníckym organizáciám. Finančne podporí medzinárodné aktivity (do 20 000€), pilotnú aktivitu – intervenciu v určitej spoločenskej problematike, ročný program vrátane medzinárodnej aktivity, pilotnej „intervenčnej“ aktivity a publikácie (do 50 000€). Získať sa dá aj štrukturálny grant na administratívne náklady celoeurópskej alebo regionálnej organizácie.

Deadline sa nevzťahuje na pilotné aktivity, ktoré možno prihlasovať priebežne (minimálne 3 mesiace pred spustením aktivity). Bližšie informácie nájdeš na www.coe.int.