Orange podporí nápady, ktoré zlepšujú prostredie, v ktorom žijeme a zvlášť podporí projekty s potenciálom sa rozvíjať.

Maximálna výška grantu na jeden nápad či projekt je 200 eur. Projekty s potenciálom sa ďalej rozvíjať majú možnosť získať grant do výšky 2 000 eur.

O grant je možné sa uchádzať elektronicky vyplnením online formulára.

Viac info na nadaciaorange.sk.