Verejnoprospešné projekty realizované dobrovoľníckou prácou môžu získať podporu v grantovom programe Nadácie Orange. Do grantu Pre optimistov sa môžu zapojiť mimovládne organizácie aj neformálne skupiny, ktoré chcú upraviť verejné priestory, rozvíjať soje komunity a podporovať sociálne témy. Projekty by mali byť realizované v čase 13. – 19. máj 2013, pozri grantovú výzvu.