Mestská časť Bratislava – Ružinov poskytne granty pre projekty z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, vzdelávania a sociálnej oblasti. O podporu môžu žiadať právnické osoby, ktoré majú sídlo na území  mestskej  časti  alebo  hlavného mesta   a pôsobia na území mestskej časti a poskytujú služby jej obyvateľom, a fyzické osoby – podnikatelia z mestskej časti alebo mesta a pôsobia na území mestskej časti a poskytujú všeobecne prospešné služby jej obyvateľom.

Prečítajte si celú  výzvu.