Pri príležitosti Svetového dňa seniorov vyhlasuje Fond GSK Jesennú výzvu 2013, v ktorej môžu projekty na podporu seniorov opäť získať finančný grant. O finančný grant z Fondu GSK môžu žiadať organizácie z celého Slovenska na projekty, ktoré pomáhajú seniorom žiť kvalitnejšie, aktívnejšie, prinášajú im možnosť sebarealizácie a začlenenia do spoločnosti. Fond GSK prerozdelí medzi víťazné projekty sumu 20 000 eur.

Projekty, ktoré sa budú o grant uchádzať, by mali byť najmä inovatívne, dlhodobo udržateľné a mať merateľný dopad na začlenenie seniorov do spoločnosti. Môže ísť o rôzne kurzy, umelecké a ručné práce, pohybové a spoločenské aktivity, výlety, vzdelávacie projekty a iné činnosti, ktoré pomôžu naplniť život seniorov radosťou a pocitom užitočnosti.

V prípade otázok prosím kontaktujte jana.j.salcerova@gsk.com, viac info a e-prihlášku nájdete aj na fondgsk.sk.