Nadácia Orange podporí projekty prispievajúce k zvyšovaniu kvality života seniorov a sú zamerané na:

  • vzdelávacie aktivity
  • sebarealizáciu seniorov
  • dobrovoľnícke aktivity
  • integračné aktivity

Cieľovou skupinou aktivít sú organizované i neorganizované skupiny seniorov, môže ísť o aktívnych i pasívnych starších ľudí. Podporu môžu získať mimovládne organizácie, samosprávy, zariadenie poskytujúce sociálnu starostliovsť a rozpočtové organizácie. Viac o výzve sa dozvieš na webe nadácie.