Druhý ročník grantového programu Nadácie Pontis Pre transparentné Slovensko podporí mimovládne organizácie, ktoré ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Watchdogové a analytické organizácie či think-tanky, ktoré sa o podporu chcú uchádzaž, musia mať minimálne trojročnú prax a spĺňať jeden z oprávnených účelov podľa §50 Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z., napr. podporu vzdelávania, ochranu ľudských práv alebo pod.

Ciele programu:

  • zvyšovať transparentnosť verejného života s víziou dlhodobých zmien v súlade s poslaním a stratégiou organizácie,
  • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
  • hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. (súčasťou môže byť napríklad organizovanie barcampov),
  • vyhodnocovať účinnosť existujúcich nástrojov zapájania verejnosti, realizovať prieskumy a analýzy prostredia.

Viac info tu.