Už len týždeň majú školy zapojené do programu Zelená škola, šancu uchádzať sa o podporu 500 eur pre svoj projekt. Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica a IKEA v rámci druhého ročníka grantového programu „Pomáhame vyrásť“ podporia 10 školských projektov v celkovej výške 5 000 eur.

Cieľom je podporiť praktické aktivity škôl na ochranu životného prostredia s priamym vplyvom na zníženie ekologickej stopy školy a jej okolia. Škála projektových nápadov môže byť široká, vždy by však mala zahŕňať praktickú činnosť žiakov/študentov v škole, jej areáli alebo blízkom okolí, prípadne aj v prospech komunity, kde žijú.

Výzva je určená všetkým materským, základným a stredným školám, zapojeným do programu Zelená škola, ktorý CEEV Živica koordinuje. O podpore konkrétnych projektov rozhodnú zákazníci spoločnosti IKEA Bratislava hlasovaním, ktoré prebehne začiatkom roka 2013 na stránke

Program podporí projekty, ktoré sa zamerajú na:

• aktivity na ochranu existujúcej zelene / lesov v škole a jej blízkom okolí (územia chránené školou, terénne ekohliadky…)

•  zavedenie systému zeleného obstarávania alebo zavedenie systému environmentálneho čistenia na škole

• vytvorenie/obnovenie ekoučebne (z prírodných, obnoviteľných materiálov) alebo náučného chodníka, zelenej trasy do školy (greenway) – ich súčasťou môže byť napr. pocitový chodník, bezzásahová plocha na školskom pozemku slúžiaca na pozorovanie prírodných procesov…

• realizáciu prírodnej školskej záhrady

• zavedenie trvalých opatrení pre minimalizáciu odpadu, jeho triedenia a kompostovania na škole

• výsadbu pôvodných (aj úžitkových) drevín a kríkov

• vytvorenie kompostoviska so zavedením zberu bioodpadu v škole (nie len záhradný bioodpad)

• zavedenie trvalých úsporných opatrení na škole (elektrická energia, vykurovanie, voda a pod.)

• podpora cyklistickej dopravy do školy

• inovatívne formy vzdelávania – rovesnícke vzdelávanie, zážitkové kurzy a exkurzie…

Grantový program „Pomáhame vyrásť“ sa realizuje vďaka spolupráci Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica a spoločnosti IKEA Bratislava, ktorá je generálnym partnerom programu Zelená škola.