IUVENTA vyhlasuje grantovú výzvu v rámci Programov pre mládež. Výzva spadá pod program s názvom Priority mládežníckej politiky. Cieľom Programov pre mládež je zvýšiť kompetencie mladých ľudí pri príprave na ich spoločenský a pracovný život, posilniť ich postavenie v spoločnosti, prispievať k napĺňaniu stratégie EURÓPA 2020 a ďalšie.

Grant je určený na podporu aktivít zameraných na zvyšovanie kvality práce s mládežou s prihliadnutím na ciele a výzvy mládežníckej politiky.

Žiadosť sa predkladá elektronicky v systéme NELSON do 30. júna do 12:00 hod. Písomnú žiadosť je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu Búdková 2 do 14:30.

Viac info o grante sa dozvieš na iuventa.sk.