Dokedy: 24. november 2019
Kde: Slovensko
Kedy: vyhlásenie výsledkov - december 2019

Program – “Euroscola” organizuje Európsky parlament s cieľom oboznámiť mladých ľudí s fungovaním inštitúcie, zažiť na vlastnej koži  atmosféru na jeho zasadnutiach a v neposlednom rade zdôrazniť význam znalosti cudzích jazykov.

Do programu sa môžu zapojiť študenti ktorejkoľvek strednej školy na Slovensku vo veku 16-18 rokov.

Podmienkou účasti je, aby študenti školy usporiadali jedno alebo viac podujatí s cieľom diskutovať o Európskej únii, jej možnom smerovaní, úspechoch i problémoch,  o možnostiach a perspektívach mladých ľudí v EÚ.

Víťazná škola sa zúčastní Európskeho podujatia pre mladých (EYE), ktoré sa koná v máji 2020 v Štrasburgu. Školy, ktoré sa umiestnia na 2. – 7. mieste, sa zúčastnia pracovného dňa v Európskom parlamente v Štrasburgu v prvom polroku 2020.

Deadline pre záujemcov o účasť je 24. november 2019.

Všetky potrebné informácie nájdeš TU.

Zdroj: Európsky parlament