Dokedy: 19. marec 2017
Kde: Trstená
Kedy: marec - máj 2017

Občianske združenie V.I.A.C. vás pozýva na tréningový program akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý je určený pracovníkom s mládežou a mládežníckym vedúcim a ľuďom,  a jeho zámerom je to, aby svoju prácu s mládežou zefektívnili a vyťažili z nej maximum.

Program prebieha formou tréningu a je rozdelený na:

  • 1. časť v rozsahu 20 hodín
  • domácu prípravu v rozsahu 10 hodín
  • 2. časť v rozsahu 20 hodín

Cieľom tréningov je osvojiť si efektívny postup, ako vytvoriť, zrealizovať a vyhodnotiť vzdelávací program pre rôzne skupiny.

Podmienkou pre zaradenie uchádzača do programu je odporúčanie „materskej“ organizácie, ktorá sa venuje neformálnemu vzdelávaniu a ktorá účastníka pozná a minimálne ročná skúsenosť z oblasti neformálneho vzdelávania, či už ako dobrovoľník, alebo pracovník s mládežou.

Prihlásiť na program sa môžeš najneskôr do 19. marca 2017, prihlášku nájdeš v odkaze.

Podrobnejšie informácie o programe si prečítaj tu.

Zdroj: V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže