Dokedy: 9. marec 2017
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: 7. -8. jún 2017

Si aktívny v boji proti chudobe a angažovaný v dianí v rámci svojej komunity? Si pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými globálnymi lídrami?

Každoročné podujatie Európske dni rozvoja (EDD) je popredné fórum medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Šestnásť mladých lídrov vo veku 21 – 26 rokov z celej Európy dostane v rámci neho príležitosť reprezentovať dôležitosť spoluúčasti mladých ľudí pri rozhodovaní o budúcom rozvoji Európy. Podujatie bude pre nich dokonalou možnosťou ako upriamiť pozornosť globálnych lídrov na tematické okruhy, ktoré sú pre mladých ľudí výsostne aktuálne.

Výzva Young Leaders Programme na účasť na podujatí je pre všetkých záujemcov otvorená do 9. marca 2017, samotné podujatie sa uskutoční v termíne 7. -8. jún 2017 v belgickom Bruseli.

Inšpirovať sa a vypočuť si názory mladých EDD lídrov z minulého ročníka môžeš v odkaze.