Dokedy: 24. marec 2019
Kde: Brusel, Belgicko
Kedy: 18. - 19. jún 2019

“Je tvoja úloha v boji proti nerovnostiam aktívna? Zapájaš sa do diania v rámci svojej komunity? Si pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými globálnymi lídrami?”

Každoročné podujatie Európske dni rozvoja (EDD) je popredné fórum medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Šestnásť mladých lídrov vo veku 21 – 26 rokov z celej Európy dostane v rámci neho príležitosť reprezentovať dôležitosť spoluúčasti mladých ľudí pri rozhodovaní o budúcom rozvoji Európy. Podujatie bude pre nich dokonalou možnosťou ako upriamiť pozornosť globálnych lídrov na tematické okruhy, ktoré sú pre mladých ľudí výsostne aktuálne.

Ústrednou témou tohto ročníka je “Riešenie nerovností: budovanie sveta, ktorého súčasťou bude každý.”

Výzva Young Leaders Programme na účasť na podujatí je pre všetkých záujemcov otvorená do 24. marca 2019, v prípade záujmu o účasť je nutná registrácia.

Samotné podujatie sa uskutoční v termíne 18. – 19. jún 2019 v belgickom Bruseli.

Potrebnú inšpiráciu môžeš nájsť vo videu z minulého ročníka.

Zdroj: EDD – Young Leaders Programme