Dokedy: 21. február 2020
Kde: Brusel. Belgicko
Kedy: 9. - 10. jún 2020

“Veríš, že spolu môžeme zmeniť svet? Zapájaš sa do diania v rámci svojej komunity? Si pripravený podeliť sa so svojimi víziami s relevantnými globálnymi lídrami?”

Každoročné podujatie Európske dni rozvoja (EDD) je popredné fórum medzinárodnej spolupráce a rozvoja.

Pre mladých lídrov vo veku 21 – 26 rokov z celej Európy je podujatie vynikajúcou príležitosťou zúčastniť sa rozhodovania o budúcom rozvoji Európy a upriamiť pozornosť globálnych lídrov na tematické okruhy, ktoré sú pre mladých ľudí výsostne aktuálne.

V tomto ročníku sa účastníci sústredia na “Zelenú dohodu o trvalo udržateľnej budúcnosti”, v rámci dvoch hlavných okruhov:

  • Zelené hospodárstvo pre prírodu a ľudí 
  • Ochrana biodiverzity a ľudí 

V prípade záujmu o účasť je nutná registrácia, deadline pre prihlasovanie sa záujemcov je 21. február 2020.

Samotné podujatie sa uskutoční v termíne 9. – 10. jún 2020 v belgickom Bruseli.

Všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: EDD – Young Leaders Programme