1. Prvá časť grantu je určená na projekty mimovládnych organizácií, ktoré prispejú k zvýšeniu dostupnosti a zlepšeniu úrovne sociálnych služieb, k ochrane životného prostredia a informovanosti verejnosti o environmentálnych témach.

2. Druhá časť je určená na financovanie partnerských projektov slovenských a švajčiarskych inštitúcií, ktoré prispejú k znižovaniu ekonomických a sociálnych rozdielov medzi slovenskými regiónmi a rozvinutejšími krajinami EÚ.

Záujemcovia môžu získať informácie a dokumenty potrebné k predloženiu žiadosti o nenávratný finančný príspevok na webových stránkach Blokového grantu www.bgsfm.sk. Nadácia Ekopolis spolu s partnermi bude záujemcov informovať prostredníctvom informačných seminárov, ktoré usporiada v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach, aj počas konzultačných dní.

Na financovanie Malých projektov je celkom vyčlenených 2 652 983 eur a na financovanie Spoločných projektov 1 149 541 eur. Nadácia Ekopolis vyberie projekty na základe súťaže, ktorej podmienky zverejní formou grantových výziev v roku 2012.

Sprostredkovateľom Blokového grantu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Karpatskou nadáciou a nadáciou SOCIA. Informácie o Blokovom grante a príslušné dokumenty sú zverejnené na webových stránkach www.bgsfm.sk.