Dokedy: 30. jún 2020
Kde: Slovensko
Kedy: školský rok 2020/21

Nadácia pre deti Slovenska otvára nový program – “Spojme hlavy”. Ide o komplexný vzdelávací program pre mladých ľudí vo veku 15-25 rokov, ktorí chcú zlepšiť svoje okolie.

Cieľom programu je podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať alebo realizovať v ňom svoje nápady.

Program trvá jeden rok a skladá sa z:

  • 3 školení
  • letnej školy
  • podpory mentorov rôznych zameraní z celého Slovenska
  • finančnej podpory pre vlastný absolventský projekt do výšky 500 eur
  • siete aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska

Účastníkom programu sa venujú mentori, ktorými sú skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska z rozličných oblastí ako práca s deťmi a mládežou, komunitné aktivity, kultúra, šport, verejné priestory a iné. Súčasťou programu je aj finančná podpora pre realizáciu vlastného malého komunitného projektu do výšky 500 eur.

Samotný program bude prebiehať v rámci školského roku 2020/2021 v prípade záujmu o účasť je nutná registrácia a to najneskôr do 30. júna 2020.

Všetky potrebné informácie si môžeš pozrieť TU.

Zdroj: Nadácia pre deti Slovenska