Dokedy: 26. apríl 2018
Kde: zahraničné univerzity
Kedy: akademický rok 2018/2019

Hlavným cieľom programu je posilnenie analytických kapacít v štátnej správe v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík. Jeho úlohou je získať pre prácu v štátnej správe absolventov popredných zahraničných vysokých škôl.

V rámci programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, pobytové náklady, cestovný grant a študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas max. 2 rokov.

Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium , sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí.

Žiadosť je potrebné poslať najneskôr do 26. apríla 2018 spolu s prílohami na odbor.vsv@minedu.sk.

Všetky potrebné informácie o programe si prečítaj TU.

Zdroj: SAIA – Slovenská akademická informačná agentúra