Program ViabilityNet spája a podporuje jednotlivcov a neziskové organizácie, ktoré svojou činnosťou posilňujú ľudské práva v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe.

Víziou programu je spoločnosť, ktorá využíva dialóg ako prostriedok na prejednanie a uspokojenie verejných záujmov. Tvoria ju ľudia, ktorí veria, že môžu ovplyvňovať verejné záležitosti a je pre nich prirodzené vyjadrovať sa k dôležitým otázkam.

ViabilityNet 2.0 je druhou fázou programu, ktorá poskytne priestor na reflexiu, spojenie a spoločný rast 16 sľubných lídrov komunít z vybraných regiónov. Tiež im poskytne finančné zdroje na realizáciu projektov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie sily ich komunity.

Do programu sa môžu zapojiť lídri od 25 rokov. Medzi septembrom 2014 a augustom 2015 sa lídri zúčastnia štyroch medzinárodných stretnutí, skupinovej študijnej návštevy a dostanú grant vo výške 115000 českých korún (asi 4200 eur). Účastníci sa spolupodieľajú na financovaní programu poplatkom vo výške 100 eur.

Viac info o ponuke nájdeš na viabilitynet.org.