Dokedy: kedykoľvek
Kde: EÚ + Nórsko a Island
Kedy: dohodou

Your First EURES Job je program Európskej únie zameraný na pracovnú mobilitu, pomocou ktorého si mladí ľudia môžu nájsť prácu, stáž alebo učňovskú prípravu v inom členskom štáte EÚ, Nórsku alebo na Islande a zamestnávatelia môžu nájsť kvalifikovaných pracovníkov.

Program je určený všetkým záujemcom, ktorí:

  • sú vo veku 18 – 35 rokov
  • sú štátnymi príslušníkmi jedného z členských štátov EÚ, Nórska a Islandu, alebo majú riadny pobyt v niektorej zo spomenutých krajín
  • sú ochotní presťahovať sa do iného členského štátu EÚ, Nórska alebo na Island za prácou, odbornou alebo učňovskou prípravou
  • si nemôžu nájsť prácu alebo stáž vo svojej krajine

Prostredníctvom programu Tvoje prvé pracovné miesto EURES môžeš získať finančnú podporu na pracovný pohovor do zahraničia, ako aj na náklady spojené so školeniami (napr. jazykovými kurzami), uznaním kvalifikácie alebo so sťahovaním sa. Minimálne trvanie programu je 6 mesiacov (v prípade pracovných miest a učňovskej prípravy) alebo 3 mesiace (v prípade stáží).

Prihlásiť sa môžu uchádzači s rôznymi stupňami vzdelania alebo pracovných skúseností.

Podrobnejšie informácie si pozri v odkaze.

Zdroj: EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu