Dokedy: 17. jún 2018
Kde: Slovensko, Česká republika
Kedy: október 2018 - január 2019

“Ako vnímaš zmenu? Je podľa Teba zmena nevyhnutnosťou pokroku?”

V organizácii  YouthWatch chápu mládežnícku politiku ako riadenie vecí verejných s cieľom zvyšovania kvality života mladých ľudí.

Ambíciou školenia – “Coach the change” je zlepšiť kvalitu praxe v oblasti práce s mládežou v strednej Európe, prispieť k zlepšeniu kompetencií pracovníkov s mládežou a ich schopnosti čeliť novým výzvam.

Cieľom je:

  • získať povedomie o nových trendoch v práci s mládežou a medzi mladými ľuďmi, ktoré môžu priniesť zmeny
  • naučiť sa pracovať so zmenami v oblasti mládeže s cieľom zvýšiť kvalitu práce s mládežou
  • naučiť mládežníckych pracovníkov novým zručnostiam, ktoré napomôžu k naštartovaniu želanej zmeny v ich organizáciách

Cieľovou skupinou sú členovia mládežníckych organizácií, ktorí pracujú s mladými ľuďmi, pochádzajú zo Slovenska, Českej republiky alebo Poľska, sú ochotní a schopní zúčastniť sa na celom projekte, majú 18 rokov a viac, sú motivovaní zdieľať novo získané kompetencie a uľahčiť proces zmeny v rámci svojich organizácií a ovládajú angličtinu.

Ide o dvojfázové školenie, ktoré sa uskutoční v termíne október 2018 – január 2019 v Českej republike a na Slovensku, deadline pre prihlasovanie sa záujemcov o účasť je 17. jún 2018.

Podrobnejšie informácie v angličtine a prihlášku nájdeš TU.

Zdroj: Youthwatch