Dokedy: čím skôr
Kde: Peru
Kedy: 20. október- 29. november 2016

Tento projekt je určený všetkým mladým ľuďom, ktorí sa chcú stať súčasťou medzinárodného tímu dobrovoľníkov a pomôcť deťom a mládeži v rámci miestnej komunity pri tvorivých aktivitách ako je hudobná dielňa, tanec, maľovanie, divadlo a a v neposlednom rade najmä pri výučbe angličtiny.

Havným cieľom projektu je poskytnúť mládeži zmysluplné alternatívy, ako využiť svoj voľný čas a pomáhať im rozvíjať nové zručnosti, ako doplnok ich formálneho vzdelávania.

Okruh ponúkaných aktivít, na ktorých je možné participovať je široký, zahŕňa napríklad aj prípravu jazykových seminárov a kurzov, hudobných, výtvarných a tanečných dielní a workshopov, organizáciu rekreačných aktivít, zdieľanie skúseností s komunitou prostredníctvom hier, športu a kultúrnych akitvít, ale aj pomoc pri výsadbe a obnove zelene.

Ubytovanie a strava sú zabezpečené v rámci miestnej komunity, v meste Piura, v blízkosti ktorého sa nachádza množstvo pláží a je obklopené neopakovateľnými prírodnými scenériami.

Podrobnejšie info o projekte si prečítaj tu.

Zdroj: INEX Slovensko