Kde: Bratislava, Košice
Kedy: 18.7. – 29. 7., 1.8. – 12.8. 2016
Dokedy: čím skôr

Projekt „Me, Myself and I“ sa zameriava na to, aby mladým ľuďom ponúkol novú perspektívu na budúcu kariéruaktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu.

Cieľom je podporiť sebauvedomenieaktivizmus slovenskej mládeže. Myšlienkou projektu je motto “Rozhodni sa dnes, kým budeš zajtra.”

Projekt trvá mesiac, zahŕňa dve kolá vzdelávacieho programu, obsah ponúkaný dvom skupinám účastníkov bude rovnaký. Jedno kolo trvá dva týždne a je vedené zahraničnými lektormi a lokálnymi AIESEC pobočkami. Študentom pomôže pochopiť situáciu na trhu práce, aby jej prostredníctvom boli schopní zistiť, aké sú najlepšie podmienky pre ich kariéru.

Projekt je určený pre žiakov stredných škôl zo všetkých ročníkov, pripravený je desaťdňový program, bude organizovaný v dvoch kolách v Bratislave a v Košiciach. Konverzačným jazykom bude angličtina, pridať sa môžu začiatočníci, aj pokročilí.

Podrobné info a prihlášku nájdeš v tomto odkaze, sleduj aj facebook projektu.