Kde: Kátmándu, Nepál
Kedy: 13. - 25. august 2016
Dokedy: čím skôr

Hlavnou myšlienkou projektu je fakt, že budúcnosť akejkoľvek krajiny je veľmi úzko prepojená so životnou situáciou mládeže.

OSN definuje mládež ako skupinu 15-24 ročných, pričom v Nepále predstavuje táto časť až 38% celkovej populácie.

K hlavným problémom, ktorým čelí nepálska mládež patrí vysoká miera nezamestnanosti, nedostatok možností začať s vlastným podnikaním, nízka úroveň vzdelávania, nedostatočná zdravotná starostlivosť, nedostatok príležitostí ovplyvniť verejné dianie ale aj mnohé iné problémy v ostatných oblastiach života.

Tvojimi hlavnými úlohami v rámci projektu bude inšpirovať mladých ľudí k vzdelávaniu sa, stimulovať ich v podnikateľskom myslení, zlepšovať ich líderské schopnosti, pomôcť pri výmene skúseností, ale aj propagovať dobrovoľníctvo v rámci miestnej komunity.

Ubytovanie je zabezpečené v rodinách v miestnej komunite, pre účasť je potrebná aktívna úroveň angličtiny.

Podrobnejšie info o projekte si prečítaj tu.

Zdroj: INEX Slovensko