Dokedy: čím skôr
Kde: Agrigento, Sicília
Kedy: 21. - 28. november 2017

V centre záujmu projektu “Mobilita pracovníkov s mládežou – RefugE+” bude predovšetkým utečenecká kríza, migrácia a projektový manažment.

Cieľom je najmä vytvorenie nových projektov zameraných na problematiku migrácie a utečeneckej krízy a ich následné rozpracovanie, ale aj osvojenie si nových a prehĺbenie už existujúcich vedomostí a zručností v oblasti projektového manažmentu. Na tento účel budú využité predovšetkým metódy neformálneho vzdelávania.

Cieľovou skupinou projektu sú mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou, sociálni pracovníci, ľudia reprezentujúci určitú mládežnícku skupinu, alebo pripravujúci sa na niektorú z uvedených pozícií. Účastníci by mali byť plnoletí a schopní aktívne komunikovať v angličtine.

Podujatie sa uskutoční v termíne 21. – 28. novembra 2017 v mestečku Agrigento na Sicílii. V prípade záujmu o účasť zašli svoje CV v angličtine na  info@youthfullyyours.sk, podrobnosti nájdeš v odkaze.

Zdroj: Youthfully Yours SR