Uzávierka: 3. apríl 2018
Maximálna výška grantu: 6 000 eur

Nadácia COOP Jednota spustila projekt “Program podpory lokálnych komunít”, ktorý sa zameria na podporu iniciatív smerujúcich ku zveľaďovaniu svojho okolia a následného zvýšenia spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít.

Cieľom projektu je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív a podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému.

Orgány miestnej samosprávy, mimovládne organizácie a vzdelávacie inštitúcie využijú na registráciu projektov formulár, deadline pre ich prihlasovanie je 3. apríl 2018.

Podrobnejšie informácie o projekte sú TU, alebo v odkaze.

Zdroj: Nadácia COOP Jednota