Dokedy: čím skôr
Kde: Bátovce
Kedy: 18. - 23. november 2017

Nadácia Milana Šimečku pripravila na tohtoročný november  zaujímavý projekt pod názvom – “Umením proti radikalizácii – jesenná škola pre aktivistov a aktivistky”, ktorý okrem toho že bude priestorom na sieťovanie, výmenu príkladov z praxe a plánovanie komunitných aktivít, poskytne účastníkom aj tréning vo využívaní umeleckých foriem.

Cieľovou skupinou sú pracovníci a aktivisti organizácií, neformálnych skupín a kultúrnych centier z rôznych regiónov, ktoré sa venujú témam extrémizmu a radikalizácie a chcú vo svojej práci aktívne využívať film, vizuálne umenie alebo divadelné formy.

Súčasťou podujatia bude tvorivá dielňa:

  • divadelná
  • filmová

Tie doplnia podvečerné workshopy zamerané na deradikalizáciu, angažované umenie a občiansky aktivizmus.

V prípade záujmu o účasť je potrebné vyplniť registračný formulár, podrobnejšie informácie si môžeš prečítať tu a v nasledovnom odkaze.

Zdroj: Nadácia Milana Šimečku