Dokedy: čím skôr
Kde: juh Islandu
Kedy: 10. - 24.máj 2017

Projekt “Work and Fun in the South” bude prebiehať v lokalite Úlfljótsvatn, situovanej vo vzdialenosti približne 50 km od hlavného mesta Reykjavík. Účastníci budú pomáhať v miestnom centre, ktoré sa už niekoľko desaťročí špecializuje na outdoorové aktivity, výcvik mladých lídrov a je takisto obľúbeným miestom konania skautských táborov.

Náplňou práce budú aktivity ako je čistenie plochy, výsadba a záhradnícke činnosti. Takisto je potrebná aj výpomoc pri kontrole a oprave starých plotov a asistencia pri ľahkej údržbe v miestnych chatách.

Ubytovanie je zabezpečené v chatkách nachádzajúcich sa v areáli. Od účastníkov sa vyžaduje hovorová úroveň angličtiny. Projekt sa uskutoční v termíne 10. – 24. mája 2017.

Všetky podrobné informácie si pozri v odkaze na stránke organizácie Inex Slovakia.

Zdroj: Inex Slovakia