Dokedy: 30. január 2017
Kde: Bratislava
Kedy: nástup - 1. marec 2017

Divé maky o.z. je mimovládna nezisková organizácia, ktorá sa venuje podpore talentovaných rómskych detí a mládeže žijúcich v zložitých sociálnych pomeroch.

Momentálne potrebujú medzi seba prijať posilu na pracovnú pozíciu projektovej/ého koordinátorky/ora.

Náplň práce:

  • koordinácia projektu Mladí rómski lídri financovaného z programu Erazmus+
  • riadenie projektového tímu, tímu mentorov a subdodávateľov
  • monitoring projektových aktivít v teréne
  • organizovanie tréningov, workshopov, letných táborov, koncertov a iných kultúrnych podujatí
  • príprava priebežných a záverečných správ
  • príprava nových projektov
  • a iné

Od uchádzača sa požaduje VŠ vzdelanie II. stupňa, pokročilá anglictina (C1), MS Windows, Word, Excel, Powerpoint, vodičský preukaz skupiny B, prax v príprave projektov a tvorbe rozpočtov, znalosť rómskej problematiky, skúsenosť s koordináciou projektov a riadením ľudských zdrojov, organizačné a komunikačné schopnosti a iné.

Svoj životopis spolu s motivačným listom v slovenskom a anglickom jazyku posielaj najneskôr do 30. januára 2017 na mpotocarova@divemaky.sk.

Detailné info o pracovnej ponuke je tu.

Zdroj: Profesia.sk