Dokedy: 29. marec 2017
Kde: Bratislava
Kedy: asap

V IUVENTE,  ktorá sa zaoberá prácou s mládežou mimo školy a rodiny a mládežníckou politikou na Slovensku aj mimo neho, potrebujú obsadiť voľnú pracovnú pozíciu projektovej/ého manažérky/ra programu EÚ Erasmus+ v Slovenskej republike.

Náplň práce:

  • plnenie úloh vyplývajúcich z náplne činnosti Národnej agentúry programu EÚ Erasmus+
  • zodpovednosť za administrovanie jednotlivých akcií programu Erasmus+ v plnom rozsahu
  • zodpovednosť za nadväzovanie, udržiavanie a rozvoj kontaktov s organizáciami, skupinami a osobami v SR, pre ktoré je program určený
  • spolupráca pri udržiavaní a rozvíjaní vzťahov s Národnými agentúrami v ostatných členských krajinách programu
  • zabezpečenie informovanosti subjektov, ktoré sa zaoberajú voľnočasovými aktivitami pre mladých ľudí v SR

Od uchádzača sa požaduje VŠ vzdelanie 2. stupňa, aktívna angličtina – slovom aj písmom, pokročilé užívanie MS Windows, Outlook, Word a Excel, kultivovaný písomný a ústny prejav, samostatnosť, flexibilita, ochota cestovať, všeobecný prehľad o mládežníckej politike a iné.

Životopis vo formáte Europass spolu s motivačným listom posielaj najneskôr do 29. marca 2017 na helena.kovacova@iuventa.sk.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

Ostatné podrobné informácie o ponúkanej pozícii si prečítaj v odkaze.

Zdroj: IUVENTA– Slovenský inštitút mládeže