Dokedy: ihneď
Kde: Európa
Kedy: 2016

Máš rad výzvy? Si na voľnej nohe a páči sa ti pracovať vo fázach počas niekoľkých týždňov v priebehu roka? Bol si už predtým zapojený do výskumného projektu ? Máš skúsenosti s analýzou štatistických údajov a máš zároveň záujem o prácu s dobrovoľníkmi pracujúcimi s mládežou?

Fimcap je organizácia, ktorá zastrešuje 36 katolíckych mládežníckych organizácií z celého sveta,  jej členom je aj organizácia eRko. V dlhodobom horizonte sa plánuje spolu so svojimi členskými organizáciami zamerať na zvýšenie kvalitatívnej úrovne, čo sa práce s mládežou týka. Preto je nevyhnutné reagovať na potreby detí a mládeže v jednotlivých miestnych organizáciách. Základom je presne špecifikovať ich potreby. Z tohto dôvodu rozbehli spolu s členskými organizáciami projekt, ktorého účelom je uskutočniť kvalitatívny výskum mládežníckych preferencií.

Pracovná náplň:

  • podrobné rozpracovanie ukazovateľov výskumu v spolupráci s partnermi
  • príprava a realizácia akčného plánu v spolupráci s dobrovoľníkmi
  • návšteva partnerských organizácií minimálne 2 krát ročne za účelom monitorovania priebehu projektu
  • analýza dát a formulovanie potrebných záverov
  • zodpovednosť za priebeh výskumu a kontrola rozpočtu

Vzdelanie v pedagogickom alebo sociologickom smere je výhodou, ďalej sa požaduje plynulá angličtina, vynikajúce sociálne a komunikačné zručnosti, nutná je skúsenosť v oblasti výskumu, skúsenosti z oblasti projektového riadenia, práce s mládežou a s manažovaním dobrovoľníkov sú vítané.

Životopis a motivačný list posielaj na joke.blockx@gmail.com a fimcapeurope@gmail.com.

Podrobnosti sú tu.