Dokedy: 26. marec 2017
Kde: Pražská 11, Bratislava
Kedy: nástup - 1. apríl 2017, najneskôr 1. jún 2017

Hľadáme posilu do nášho tímu!

Náplň práce:

 • tvorba návrhov rozpočtov, sledovanie ich čerpania a finančné plánovanie
 • komunikácia s členskými organizáciami a predsedníctvom RmS
 • tvorba finančných a obsahových správ o realizácií projektov
 • priebežné sledovanie napĺňania projektových cieľov a aktivít
 • komunikácia s účtovníkom a príprava podkladov pre neho/ prípadne vedenie samostatného účtovníctva pre organizáciu
 • organizačné zabezpečenie podujatí RmS a projektových aktivít
 • administratíva spojená s chodom kancelárie RmS a spracovanie pošty
 • nákup potrieb a správa pokladne
 • správa bankových účtov, vykonávanie platieb
 • evidencia platieb

Ideálny uchádzač by mal mať:

 • minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.)
 • skúsenosti s realizáciou projektov po finančnej stránke
 • skúsenosti so spracovaním účtovných dokladov a tvorbou rozpočtov projektov
 • skúsenosti s projektovou koordináciou a organizovaním podujatí
 • znalosť anglického jazyka na úrovni B2, ďalší jazyk výhodou
 • znalosť MS Office a ďalšie počítačové zručnosti výhodou
 • výhodou je znalosť mládežníckych organizácii a tretieho sektora

Ponúkame:

 • partnerský prístup
 • flexibilný pracovný čas
 • priestor pre osobný a profesionálny rozvoj
 • kolektív aktívnych mladých ľudí

Informácie o výberovom konaní:

Životopis v slovenskom jazyku, motivačný list v anglickom jazyku, prípadne odporúčanie od predchádzajúceho zamestnávateľa, učiteľa alebo inej osoby zašli na cavojska@mladez.sk najneskôr do 26.3.2017. 

V životopise alebo motivačnom liste, či v sprievodnom emaily prosím uveď súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení: “V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov obsiahnutých v zasielanom životopise spoločnosťou Rada mládeže Slovenska, Pražská 11, Bratislava, IČO: 00 683 779 v jej personálnej databáze za účelom evidencie záujemcov o zamestnanie a výberu zamestnanca na ponúkanú pracovnú pozíciu, a to po dobu 6 mesiacov. Svoj súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať.”

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok.

 

(zdroj fotografie: internet)