Nadácia Kia Motors Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Región kultúrne. Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v Žilinskom regióne.

O grant môžu žiadať:

  • mimovládne organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkvi),
  • školy,
  • obce a mestá,
  • príspevkové a rozpočtové organizácie,
  • žiadatelia musia mať sídlo a svoje aktivity vykonávať na území Žilinského kraja.

O grant nemôžu žiadať podnikateľské subjekty.

O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Motors Slovakia. Žiadosť o grant vypracuje mimovládna organizácia. Žiadateľ musí v elektronickom formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, prípadne uviesť, ako sa bude zapájať do projektu a prečo projekt odporúča.

Projekt je potrebné podať prostredníctvom online formulára cez www.darca.sk, najneskôr do 13. apríla.

Podrobné informácie na nadaciapontis.sk.