Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v programe Región kultúrne. Tie by mali byť zamerané na podporu kultúrnych aktivít neziskových organizácií, škôl, obcí a miest v Žilinskom kraji.

Grant podporuje aktivity z oblasti súčasného umenia, tradičnej kultúry a kultúrnych a historických pamiatok. Projekt je nutné podať do 11. júna iba prostredníctvom elektronického formulára na darca.sk. Jedna organizácia môže predložiť len jeden projekt.

Viac info o grante nájdeš na nadaciapontis.sk.