Dokedy: 30. november 2016
Kde: Bratislava
Kedy: január 2017

PRIMA je nezisková organizácia, ktorá poskytuje sociálne služby dospelým ľuďom s mentálnym znevyhodnením v domove sociálnych služieb, prevádzkuje aj chránenú dielňu. V organizácii práve prebieha výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľky/ľa.

Náplň práce:

  • riadenie činnosti domova sociálnych služieb a chránenej dielne
  • zodpovednosť za hospodárenie organizácie
  • vypracovanie a predloženie projektov a grantov
  • spracovanie podkladov na získanie príspevkov
  • zodpovednosť za víziu a stratégiu
  • koordinácia aktivít organizácie
  • spolupráca s klientmi, rodinnými príslušníkmi, správnou radou

Od uchádzačov sa požaduje vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v obore ekonómie, sociálnej práce, alebo manažmentu, ďalej flexibilita, samostatnosť, zodpovednosť, komunikačné a organizačné schopnosti, skúsenosti s riadením kolektívu, schopnosť pracovať v tíme, prehľad v legislatíve týkajúcej sa sociálnej oblasti, práca s PC, znalosť Microsoft Office.

Svoj životopis spolu s motivačným listom posielaj najneskôr do 30. novembra 2016 na dssprima@dssprima.sk.

Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, kontaktnou osobou je Mgr. Mirjana Tureničová.

Zdroj: Profesia.sk