Grantový program Nadácie Volkswagen je určený na podporu ambicióznych a motivovaných pedagógov v
spolupráci so študentmi v rámci technického vzdelávania, zaujímavých inovatívnych
projektov atď.

Cieľmi programu je: spolupráca na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na
originalitu a modernosť, podpora aktívneho prístupu samotných pedagógov, podpora praktického vzdelávania a rozširovania vedomostnej základne s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie s praxou, rozvoj technického vzdelávania nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov a motivovaním ich k realizácií vlastných projektov.

Viac info na nadacia-volkswagen.sk.