The National Endowment for Democracy poskytne grant mimovládnym organizáciám, vrátane nezávislých médii, na projekty posilňujúce demokratické ciele a inštitúcie. Cieľovými oblasťami výzvy sú napr. podpora a ochrana ľudských práv, podpora slobodného prístupu k informáciám a nezávislých médii, propagácia transparentnosti a zodpovednosti, občianske vzdelávanie či demokratické riešenie konfliktov.

Výška finančnej podpory je individuálna podľa potrieb projektu, priemerne však okolo 50 000$ na projekt trvajúci rok.

Najbližšia uzávierka grantového kola je 17. Januára, ďalšia 4.4.2014. Bližšie informácie tu.