Chceš usporiadať vzdelávacie podujatie na svojej škole? INET poskytuje Young Scholar Event Grant, ktorý ti umožní zorganizovať ekonomicky zamernú konferenciu, workshop, seminár či iné podujatie, ktoré posilní dialóg medzi odborníkmi a mladými ľuďmi.

Podmienkou je, že organizátor/ka musí študovať ekonómiu alebo príbuzné odvetvie, podpora tvojej vzdelávacej inštitúcie a zapojenie členov fakulty. Svoj nápady môžeš prihlasovať priebežne. Získať môžu financie až do výšky 5 000$, ktoré pokryjú náklady na prednášajúcich hostí, propagáciu a marketing, občerstvenie a podobne. Podrobnosti a online prihlášku nájdeš na ineteconomics.org.