Dokedy: 3. október 2016
Kde: Žilina
Kedy: novemeber 2016

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra), prijme pracovníčku/pracovníka regionálneho pracoviska v Žiline (koordinátorka/tor programov pre žilinský a trenčiansky región) s nástupom od novembra 2016. Ide o pracovný pomer na plný pracovný úväzok, miestom výkonu práce bude Žilina.

Náplň práce:

  • poskytovanie informácií slovenským a zahraničným študentom, doktorandom, učiteľom a výskumníkom o možnostiach štúdia a výskumu
  • poradenstvo slovenským a zahraničným záujemcom o vybraných programoch administrovaných SAIA
  • organizovanie školení, seminárov, informačných podujatí a účasť na seminároch a koordinačných stretnutiach
  • poradenstvo slovenským a zahraničným záujemcom
  • komunikácia s vysokými školami, výskumnými organizáciami , výchovnými poradcami na stredných školách
  • kontakty s lokálnymi inštitúciami verejnej a štátnej správy
  • príprava pravidelných správ o činnosti

V prípade ak máš ukončené vysokoškolské štúdium 1. stupňa, skúsenosť so študijným pobytom v zahraničí, prehľad o organizácii vysokého školstva a vedy na Slovensku, dobrú znalosť angličtiny (min. úroveň B2), ovládaš prácu s počítačom (MS Word, MS Excel, MS Power Point, internet) a zároveň ti nechýba komunikatívnosť, zodpovednosť, samostatnosť a aktívny prístup k práci, motivačný list, spolu so životopisom v slovenčine, alebo v angličtine pošli najneskôr do 3. októbra 2016 na katarina.kostalova@saia.sk.

Podrobné info o pracovnej ponuke je tu.