Neformálne skupiny občanov, mimovládne organizácie a kultúrne inštitúcie sa môžu zapojiť do výzvy grantového programu Šance pre váš región. Podporené budú verejnoprospešné projekty zamerané na rozvoj komunitného života, zachovávanie a rozvoj kultúry v regiónoch, zvyšovanie informovanosti, rozvoj regionálneho cestovného ruchu, zachovávanie prírodných a kultúrnych pamiatok, vytváranie miest pre stretávanie komunít, vytváranie príležitostí pre zmysluplné trávenie voľného času, vyzdvihovanie historicko-kultúrneho významu jednotlivých regiónov a pod.

Program rozdelí celkovo 100 000 eur na regionálne projekty v rámci celého Slovenska, projekt je potrebné spolufinancovať do výšky 20%. Všetky potrebné informácie nájdeš na nadaciaorange.sk.