Dlhodobým cieľom programu Nadácie Orange je zvyšovať kvalitu života obyvateľov v regiónoch, podporovať občiansky aktivizmus, rozvíjať komunitný život a reagovať na aktuálne potreby obyvateľov jednotlivých regiónov Slovenska.

O podporu sa v grantovom programe môžu uchádzať neformálne skupiny aktívnych občanov, mimovládne organizácie aj kultúrne inštitúcie. Každý žiadateľ  môže predložiť iba jeden projekt. Prihlasuje ho prostredníctvom online systému na stránke Nadácie Orange.

V roku 2014 bude v programe rozdelených 90000 eur. Maximálna výška podpory jedného projektu je 3000 eur. Do hlasovania o najlepší projekt sa môže zapojiť aj široká verejnosť online hlasovaním. Víťazné tri projekty získajú na svoju realizáciu ďalších 3000 eur. Aktivity projektu je potrebné naplánovať od polovice júna do konca októbra 2014.

Viac info nájdeš na nadaciaorange.sk.