Pivovary Topvar v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš vyhlasujú ďalší ročník komunitného grantového programu Šariš ľuďom.

Program je určený na podporu projektov, ktoré majú verejnoprospešný charakter, sú zamerané na osoby staršie ako 18 rokov a zameriavajú sa na rozvoj Prešovského kraja v oblastiach:

  • cestovného ruchu, zachovávania tradícií a rozvoja malého a stredného podnikania v oblasti služieb podporujúcich cestovný ruch,
  • zamestnanosti, najmä žien, seniorov a znevýhodnených skupín.

O finančný príspevok môžu žiadať nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia či neinvestičné fondy. A to vyplnením a poslaním formulára spolu s požadovanými dokumentmi na adresu Komunitná nadácia Veľký Šariš, Nám. Sv. Jakuba 26, 082 21 Veľký Šariš alebo e-mailom na komunitna@nextra.sk. Predmet: Šariš ľuďom.

Bližšie informácie o programe na komunitna-velkysaris.sk.