Dokedy: 25. október 2017
Kde: Olomouc, Česká republika
Kedy: 2. - 3. november 2017

Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci organizuje v rámci projektu Letní škola rozvojové spolupráce seminár pod názvom “Aktuální výzvy II. – Uživí planeta lidstvo?”

Seminár bude zameraný na tému potravinovej bezpečnosti a produkcie potravín. Jeho cieľom je priblížiť ju účastníkom z viacerých uhlov – napr. z pohľadu štátnej správy, univerzít alebo neziskových organizácií.

Podujatie je určené pre širokú verejnosť, študentov, učiteľov a všetkých ostatných záujemcov, ktorí sa chcú lepšie oboznámiť s danou problematikou.

Uskutoční sa v termíne 2. -3. novembra 2017 v Olomouci v Českej republike. V prípade zájmu o účasť je potrebné najneskôr do 25. októbra 2017 vyplniť nasledovnú  prihlášku.

Program sa nachádza tu, pre podrobnejšie informácie sleduj odkaz alebo Fb event.

Zdroj: Katedra rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého